Thông báo mở lại cổng bình chọn vòng 2 - Checkin-holic mùa 2 vào lúc 9h ngày 21/6

Share

Cổng bình chọn vòng 2 - Checkin-holic mùa 2 sẽ được mở lại vào lúc 9h00 ngày 21/6 và gia hạn bình chọn đến 14h00 ngày 27/6.

Sau 2 ngày tạm đóng cổng bình chọn vòng 2 - Checkin-holic mùa 2 do lỗi đăng nhập từ Facebook, BTC Checkin-holic mùa 2 xin trân trọng thông báo tới các thí sinh và cộng đồng Check in Vietnam một tin vui. Cổng bình chọn vòng 2 - Checkin-holic mùa 2 sẽ được mở lại vào 9h00 sáng mai 21/6 sau khi các sự cố đã được khắc phục.

Để đáp ứng nhu cầu bình chọn của cộng đồng, BTC Checkin-holic mùa 2 cũng đã quyết định gia hạn thời gian bình chọn đến 14h00 ngày 27/6. Xin mời các thí sinh và cộng đồng Check in Vietnam, đặc biệt là những người ủng hộ cho các thí sinh của vòng 2 - Checkin-holic mùa 2 đăng nhập vào cổng bình chọn Check in Vietnam bằng tài khoản Facebook vào lúc 9h00 sáng mai 21/6 để tiếp tục bình chọn cho bài dự thi vòng 2 mà các thí sinh đã gửi về và được BTC đăng tải tại địa chỉ https://checkinvietnam.vtc.vn/check-in-holic.

BTC Checkin-holic mùa 2 rất mong các thí sinh và cộng đồng Check in Vietnam thông cảm cho sự cố trong 2 ngày qua và trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của cộng đồng Check in Vietnam dành cho các thí sinh.​

Trân trọng thông báo,
Checkin-holic mùa 2
Check in Vietnam.​

Thông tin về cuộc thi

danh sách bài dự thi